پژوهشگران ایرانی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کارآموزی حسابداری سازمان آموزش و پرورش

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 3
تعداد صفحات : 95 صفحه

مقدمه

فصل اول: نظام آموزشي ايران

آموزش و پرورش ايران

سياستهاي آموزشي

ساختارنظام آموزشي

آموزش پيش دبستاني

برنامه هاي آموزشي

برنامه ريزي و مديريت آموزشي

اهداف آموزشي

استراتژي هاي آموزشي

آموزش ابتدايي

مقطع آموزش راهنمايي

مقطع تكميلي متوسطه

مقطع آموزش پيش دانشگاهي

نظام آموزش عالي

اركان نظام آموزش عالي

مراكز دولتي

مراكز غيردولتي

دانشگاه آزاد اسلامي

مؤسسات آموزش عالي غيردولتي (غيرانتفاعي)

آموزش از راه دور

گزينش دانشجو

فصل دوم: سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

سازمان اداري آموزش و پرورش ايران «تحول مختصر تاريخي»

اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش

تشكيلات وزارت آموزش و پرورش

سازمانهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزي

سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس

سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران

نهضت سواد آموزي

كانون پرورش فكري و كودكان و نوجوانان

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

سازمان آموزش و پرورش استثنايي

معاونان وزير و دفاتر ادارات كل زير نظر

معاون آموزشي

معاون پرورشي و تربيت بدني

معاونت برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني

معاونت اداري و مالي

معاونت حقوقي و مجلس و املاك

معاونت مشاركتهاي مردمي، شاهد و ايثارگر

سازمان آموزشي آموزش و پرورش ايران و مباني قانوني آن

شوراي عالي آموزش و پرورش و قوانين آن

سير تاريخي شوراي عالي معارف

شوراي عالي فرهنگ

شوراي عالي آموزش و پرورش

قانون جديد شوراي عالي آموزش و پرورش

وظايف مهم شوراي عالي آموزش و پرورش

برخي از ويژگيهاي مهم شورا

كلياتي دربارة قوانين و مقررات آموزشي

اهميت و ضرورت توجه به قوانين و مقررات آموزشي

منابع قوانين و مقررات آموزشي

حقوق انساني

قرار دادهاي بين المللي

قانون اساسي

قوانين عادي

تصويبنامه

اساسنامه

آيين نامه

بخشنامه

دستورهاي فردي

مفهوم قانون و انواع آن

آموزش و پرورش در قانونهاي اساسي ايران

قانون اساسي مشروطيت

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نارسايي هاي قوانين آموزش و پرورش

فصل سوم: حسابداري آموزش و پرورش

تعريف حسابداري دولتي

مشخصات يك موسسه دولتي

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

موارد افتراق

كاربرد حسابداري دولتي

استفاده كنندگان حسابداري دولتي

اصول حسابداري دولتي

خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي

لزوم اعمال کنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي

طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها

استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يک از حسابهاي مستقل

شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي

لزوم تمرکز وظايف و مسئوليتهاي مالي

وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي

حسابداري آموزش و پرورش

اداره حسابداري

پرداخت حقوق و دستمزد

هزينه

رسيدگي

گروه بودجه و تشكيلات

سيستم اطلاعاتي مالي

اجزاي سيستم مالي

نيروي انساني

رئيس حسابداري

حسابدار

کمک حسابدار

مدير انبار

فرم

مباني حسابداري

ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداري

مبناي نقدي

اشناسايي و ثبت درآمدها

شناسايي و ثبت هزينه ها

مبناي نيمه تعهدي

مبناي تعهدي تعديل شده

مبناي نقدي تعديل شده

بودجه بندي

كنترل بودجه

مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه

نقطه سر به سر

بهاي تمام شده

روشهاي طبقه بندي هزينه ها

مراكز هزينه

بودجه

درآمدهاي ملي

تشكيلات

تامين در آمد

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مآخذ

کارآموزی حسابداری سازمان آموزش و پرورش
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری شرکت برق

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 100 صفحه

مقدمه

فصل اول: تعاريف و اصطلاحات

هدف تهيه گزارش

استفاده كنندگان از اين گزارش

محاسن

معايب

تعاريف و اصطلاحات

فصل دوم: حسابداری دولتي

تعريف حسابداري دولتي

تفاوتهاي سيستم حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

تعريف مبناي حسابداري

انواع مباني حسابداري

مبناي حسابداري مورد استفاده در سيستم حسابداري دولتي ايران

سازمان مالي دستگاههاي دولتي

مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاههاي دولتي

كنترل و ارزيابي برنامه هاي مصوب

كنترلهاي مالي در سازمانهاي دولتي

خصوصيات سيستم كنترلهاي مالي

اصول و موازين حسابداري

اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي

حسابداري بودجه اي

تقدم روش حسابداري تعهدي در ثبت اقلام هزينه

تامين اعتبار و ايجاد تعهد

نبودن حسابداري سود و زيان

نبودن حسابهاي سرمايه

تقدم مقررات و قوانين

اصل تفكيك اقلام ثابت

طبقه بندي حسابهاي موسسات دولتي

طبقه بندي حسابهاي ترازنامه سازمانهاي دولتي

حسابداري بودجه اي

حسابهاي سرمايه اي

دارائي جاري

دارائي - بغير از دارائي ثابت

ماليات دريافتني - جاري و معوق

بدهيهاي ساير حسابهاي دولتي

بدهيهاي ساير سازمانهاي دولتي

سرمايه گذاريها

دارائي ثابت

روشهاي مهم تحصيل دارايي ثابت

اعياني غير از ساختمان

ساير اقلام بدهكار

پيش بيني درآمد

ذخيره پيش بيني شده براي استهلاك اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

بدهيهاي جاري

بدهيها - بغير از بدهيهاي طويل المدت

اسناد هزينه پرداختني

ساير اسناد پرداختني

طلب پيمانكاران

بدهي به ساير سازمانهاي دولتي

وجوه پرداختني بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختني

بهره پرداختني

موجودي حسابهاي وجوه اماني

مازاد

درآمد

هزينه

طبقه بندي بر حسب رشته هاي فعاليت

طبقه بندي بر حسب ماهيت مخارج

طبقه بندي بر حسب مواد هزينه

طبقه بندي بر حسب نوع برنامه ها، واحدهاي سازماني، ماهيت و مواد هزينه

طبقه بندي هزينه ها در سازمانهاي دولتي

شماره گذاري حسابها در موسسات دولتي

سيستم اطلاعاتي مالي

اجزاي سيستم مالي

نيروي انساني

رئيس حسابداري

حسابدار

کمک حسابدار

مدير انبار

فرم

ويژگيهاي انواع فرمهاي مورد استفاده

انواع فرمها

فرم رسيد صندوق

فرم ورود کالا به انبار

سند حسابداري

کدگذاري حسابها

دستورالعمل آماده سازي اطلاعات مالي براي استقرار سيستم حسابداري

مراحل ثبت اسناد هزينه در اداره برق شهرستان مشهد

فصل سوم: اهداف كلي اداره حسابداري درآمد و مشتركين

مقدمه

نقش نظارتي از طريق برقراري سيستمهاي كنترل داخلي

ايجاد هماهنگي و انسجام در عمليات

هزينه هاي افزايش قدرت

تجاوز از قدرت قراردادي

شرح وظايف و چارتهاي سازماني موجود در دايره حسابداري در آمد و مشتركين

هزينه هاي متفرقه

شرح وظائف پست هاي سازماني اداره حسابداري درآمد و مشتركين

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

فصل چهارم: مطالعات مقدماتي طرح

فرآيند عمليات اداري و مالي اداره خدمات مشتركين برق

اعلام هزينه و محاسبه هزينه هاي برقراري انشعاب برق

تبديل نام مشترك

تفكيك و تقليل آمپراژ

اصلاح سرويس كنتور و ساير لوازم اندازه گيري

تغيير مكان داخلي كنتور

لغو سابقه صاحب امتياز كنتور

طرق مختلف واگذاري انشعاب برق از شبكه

شرايط

شماره شناسائي مشترك

دوره مالي در سسيتم حسابداري متحدالشكل شركتهاي برق

مبناي حسابداري شركت توزيع نيروي برق

نحوه كدينگ حسابها و كاربرد هر يك از حسابها در سيستم حسابداري متحدالشكل:

شماره دستور كار استفاده از كدهاي مربوطه

كد شرح رديف هاي اسناد حسابداري درآمد و مشتركين

مثال تشريحي

فصل پنجم: خلاصه يافته

برخي مشكلات و تنگناهاي موجود

منابع و مآخذ

کارآموزی حسابداری شرکت برق
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری شرکت پیشرو خراسان

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 30 صفحه

مقدمه

موقعيت رشته كارآموزي در واحد صنعتي

معرفي شركت

نمودار سازماني

امور اداري

امور كارگري

انواع حقوق پرداختي

انواع سيستم هاي پرداخت حقوق در كنترل

توضيح كالا در مورد سيستم حقوق مورد نظر در پروژه

پرداخت حقوق و دستمزد

روش انجام حسابداري حقوق و دستمزد

نحوه سيستم هزينه هاي حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزينه هاي حقوق و دستمزد

مزاياي حقوق و دستمزد

اسنادعملياتي

فرمهاي موجود در بخش توليد

فرمهاي موجود در انبار

كنترلها با توجه به سيستم كامپيوتري شركت

بايگاني برنامه ها و پرونده ها

شرح عمليات مربوط به وجه نقد دراين شركت

كنترلهاي سيستم نرم افزاري

تفكيك وظايف

تفكيك وظايف كاركنان شركت

پرسشنامه كنترلهاي داخلي

پرسشنامه كنترلهاي داخلي

چرخه فروش و دريافتهاي نقدي

نمودگر سيستم كنترل داخلي

شركت پيشرو خراسان

نمودگر سيستم وجوه نقد

مشخصات مكان لازم براي نگهداري كالا

فرم دريافت و پرداخت نقدي، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداري

سند حسابداري

فرم تنخواه گردان

طرح سرفصل هاي حسابداري مورد نياز واحد اقتصادي

کارآموزی حسابداری شرکت پیشرو خراسان
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی بیمه توسعه

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 10 صفحه

مقدمه

 فصل اول: كليات        

تاريخچه و سوابق فعاليت

بيمه توسعه در يک نگاه

مروري بر عملكرد بيمه توسعه در سالي كه گذشت

فصل دوم: انواع بيمه توسعه

بيـمه هاي اتومـبيل

 بيمه حوادث سرنشين

بيمه هاي آتـش سـوزي

مسکوني

صنعتي و تجاري

 غير صنعتي

 ريسکهاي خاص

بيمه آتش سوزي از نظر شرايط

بيمه عمر و پس انداز

بيـمه هاي مسئـوليت

 بيمه هاي باربـري

بيـمه هاي اشـخاص

بيمه حوادث

بيمه نامه حوادث انفرادي

طبقه بندي مشاغل

قرارداد بيمه حوادث گروهي

استثنائات

بيمه عمر و پس انداز

پوشش هاي بيمه درمان گروهي

 فصل سوم: كاريابي

مراكز كاريابي غيردولتي داخلي و خارجي

كارواجدشرايط

شرايط اعطاي مجوزكاريابي غيردولتي

تعريف کاريابي و انتقال

ضوابط كاريابي كاركنان متقاضي انتقال

 بيمه بيكاري

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده برقراري مقرريبيمه بيکاري

شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري

مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري

ميزان مقرري بيمه بيكاري چگونه محاسبه ميشود

مقرري بيمه بيكاري بيمه شده قطع مي شود وقتي

قانون بيمه بيکاري

آئين نامه اجرائي قانون بيمه بيکاري

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

منابع

 کارآموزی بیمه توسعه
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری بانک تجارت

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 20 صفحه

مقدمه

بانک چيست؟

وظايف عمده پول

حسابهاي قرض الحسنه

حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

خدمات خاص بانک

ضمانتنامه

تسهيلات اعطايي بانک

وظايف بانکها

اتاق پاياپاي

سپرده هاي پس انداز

انواع حسابهاي که يک فرد مي تواند افتتاح کند عبارتند از

تخصيص منابع

عابر بانک atm

دارائيها

بدهيها

کارآموزی حسابداری بانک تجارت
خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد)

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 44 صفحه

مقدمه

موضوع كارآموزي

مكان كارآموزي

مطالعات و تحقيقات در مكان كارآموزي

سياستهاي آموزشي

ساختارنظام آموزشي

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه

کارفرما

کارگاه

قرارداد کار

تعليق قرارداد

جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار

جرائم و مجازاتها

مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي

شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي

غرامت دستمزد ايام بيماري

شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري

کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان

مقرري بيکاري

مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري

کمک هزينه ازدواج

شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج

حسابداري حقوق و دستمزد

تعريف حقوق و دستمزد

حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر

مزد يا حقوق چيست ؟

مدت کار و مدت اضافه کاري چيست ؟

نوبت کاري

شب کاري

حق اولاد

حق خواربار و مسکن

ماموريت

اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي

تعطيلات و مرخصي ها

عيدي و پاداش پايان سال

کسور قانوني چيست ؟

ماليات

حق بيمه هاي اجتماعي

دفترچه بيمه

مستمري بازنشستگان

انواع بيمه

اجرائيات

جريمه دير کرد کسور قانوني

کسور توافقي چيست ؟

نحوه پرداخت حقوق و دستمزد

قسمت کارگزيني

قسمت زمان سنجي

قسمت ثبت اوقات کار

قسمت برنامه ريزي

ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود ؟

روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

مرخصي استعلاجي چيست ؟

نحوه پرداخت پاداش

اوقات تلف شده

نحوه پرداخت سنوات خدمت

طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

سنوات

مرخصي استحقاقي

اضافه کاري

نوبت کاري

عيدي و پاداش

حق شورا

نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است

شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام

نتيجه گيري و پيشنهادات

کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد)
خرید و دانلود | 4,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 40 صفحه

محل و موقعيت كارآموزي

كار سازمان آب

كار شركت آب و فاضلاب

چارت تشكيلاتي شركت

دفتر منابع و بهره وري كار آن

دفتر برنامه و بودجه

دفتر خدمات مديريت و انفورماتيك

دفتر مديريت كيفيت

دفتر اجرايي آب و فاضلاب

دفتر فني و خدمات مهندسي

معاونت بهره برداري

معاونت برنامه ريزي

منابع انساني

معاونت مالي و پشتيباني

كارگزيني

امور عمومي

حراست

روابط عمومي و رئيس

دفترمشتركين

قسمت مالي پشتيباني

افرادي كه بخش فاضلاب با آنها ارتباط دارد

دفتر فني و خدمات مهندسي

سيستم اطلاعات حسابداري سازمان آب و فاضلاب استان خراسان

نياز كاربران به سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي معاونت مالي و پشتيباني

چرخه سيستم هاي مالي در آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

چرخه سيستم حسابداري انبار

چرخه سيستم حسابداري كل

نسبت هاي مالي سه سال

سال 1383-1384-1385

نسبت نقدينگي

نسبت اهرمي

نسبت فعاليت

معايب سيستم نرم افزاري سازمان

مزاياي سيستم نرم افزاري مالي سازمان

امكانات نرم افزار حسابداري پايا

توليد (قيمت تمام شده)

گزارشات

سيستم اموال، ماشين آلات و تجهيزات

چك و بانك

سيستم انبارداري

سيستم حسابداري

منابع

کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 27 صفحه

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي

تاريخچه

فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته عملي كارآموز

بخش مورد تحقيق

وظايف كلي

فصل سوم آزمون آموخته ها، نتايج و پيشنهادات

آموخته ها

عمليات اصلي

بازبيني

گزارشات

اطلاعات پايه

سرپرستي سيستم

مبنا و نحوه تهيه صورتهاي مالي

مبناي تهيه صورتهاي مالي

نحوه ارائه صورتهاي مالي

خلاصه اهم رويه هاي حسابداري

تسعير ارز

مطالبات سررسيد گذشته و معوق

ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

سپرده قانوني

دارائيهاي ثابت و استهلاك آنها

موجودي انبار

مشاركت

روش شناسايي درآمد

درآمد بانك از فعاليتهاي مشاع

سود و وجه التزام دريافتي

سود دريافتي تسهيلات

ساير درآمدها

كارمزد دريافتي

ساير درآمدها

هزينه ها

كارمزد پرداختي

هزينه هاي پرسنلي

هزينه هاي اداري و عمومي

ساير هزينه ها

محدوديت ها و پيشنهادات

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات
خرید و دانلود | 2,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری بیمه ایران

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 20 صفحه

مكان و موقعيت كارآموزيي

رشته هاي فعاليت شركت خدماتي پوشش بيمه ايران

شرح فعاليت هاي كارآموزي

شرح حساب هاي كل و معين

حساب بيمه گزاران باربري

مقررات و نحوه محاسبه ذخاير فني شركت هاي بيمه

حسابداري شعب شركت هاي بيمه

حسابداري كل (تمركز حساب ها)

صورت هاي مالي شركتهاي بيمه

صورتحساب سود و زيان

يادداشت هاي ضميمه صورتحساب سود و زيان

نتيجه گيري و آموخته ها

کارآموزی حسابداری بیمه ایران
خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری بیمه خدمات درمانی

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 0
تعداد صفحات : 74 صفحه

مقدمه

فصل اول: محل و موقعيت كارآموزي

تاريخچه سازمان

هدف از تشکيل سازمان 

 وظيفه دولت در قانون بيمه همگاني

وظيفه قانوني سازمان بيمه

تعاريف – کليات

چارت سازماني

فصل دوم: خدمات بيمه خدمات درماني

شرح خدمات بيمه خدمات درماني

بيمه شدگان

مدارک مورد نياز جهت صدور اوليه دفترچه و کارت

مدارك مورد نياز جهت تعويض دفترچه و كارت

مدارك لازم جهت صدور المثني دفترچه و کارت بيمه

مدارك مورد نياز جهت تمديد دفترچه و كارت

 ضوابط در صندوق کارکنان دولت

بيمه روستائيان

بيمه ساير اقشار

خانواده معظم شهدا

جانبازان و آزادگان

بيمه دانشجويان

بيمه مددجويان و توانخواهان سازمان بهزيستي

روحانيون و طلاب محترم حوزه هاي علميه

بيمه زندانيان کشور و سربازان مامور در سازمان زندانها

صنوف وابسته به انجمن خانه سينما

ضوابط در صندوق کارکنان دولت

 صندوق ساير اقشار

بيمه خويش فرمايان

بيمه بستري شهري

فصل سوم: حسابداري بيمه

حسابداري شركت بيمه خدمات درماني

عنوان هاي حسا ب هاي كل

شرح حساب هاي كل و معين

حساب بيمه گزاران باربري

حساب بيمه گزاران گروهي اشخاص

حساب ساير بيمه گزاران

حساب بيمه مركزي ايران

حساب وام بيمه گزاران عمر

حساب سرمايه گذاري و مشاركت

حساب نمايندگان

حساب بازپرداخت سود و سرمايه بيمه عمر

حساب حق برگشتي

حساب كارمد پرداختي

حساب ذخاير فني

مقررات و نحوه محاسبه ذخاير فني شركت بيمه خدمات درماني

حسابداري شعب  بيمه خدمات درماني

شعب با سيستم حسابداري متمركز

حسابداري شعب با سيستم غير متمركز

عناورين حساب هاي كل حسابداري شعبه در سيستم غير متمركز

عناوين حساب هاي كل حسابداري مركزي در سيستم غير متمركز

حسابداري كل (تمركز حساب ها)

صورت هاي مالي شركتهاي بيمه

صورتحساب سود و زيان

جدول صورت سود و زیان و سود انباشته

يادداشت هاي ضميمه صورتحساب سود و زيان

يادداشت حق بيمه

يادداشت كارمزد و كارمزد منافع

يادداشت خسارت سهم بيمه گران اتكائي

يادداشت حق بيمه اتكائي

يادداشت كارمزد ، تخفيف و تمبر

يادداشت خسارت پرداختي

يادداشت ساير هزينه هاي بيمه اي

يادداشت سهم صندوق خسارتهاي بدني

يادداشت سود سپرده واگذاري اتكائي ـ سود سپرده قبولي اتكائي

يادداشت ذخائر فني در پايان دوره عملكرد ـ ذخائر فني در ابتداي دوره عملكرد

يادداشت درآمد سرمايه گذاريها

يادداشت هزينه هاي اداري و پرسنلي و ساير هزينه ها

يادداشت ساير درآمدها

يادداشت مالیات

جدول صورتحساب مالی سود

يادداشت سود انباشته در ابتداي دوره و تعديلات طي دوره

يادداشت اندوخته قانوني و اندوخته سرمايه اي

يادداشت سود قابل تخصيص و سود انباشته در پايان دوره

نتيجه گيري

منابع

کارآموزی حسابداری بیمه خدمات درمانی
خرید و دانلود | 7,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...